Jäsenyys

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu on 1,3 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 20 e/kk ja enintään 45 e/kk. Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja -rahasta ei jäsenmaksua peritä.

JÄSENYYS

RAUTPOHJAN SAIRAUSKASSAN JÄSENYYS

Vakituiseen  tai yli 3 kk kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö (- EI KESÄTYÖNTEKIJÄT, DIPLOMITYÖNTEKIJÄT, HARJOITTELIJAT ALLE 3 KK) voi 3 kuukauden sisällä liittyä Rautpohjan sairauskassan jäseneksi täyttämällä liittymislomakkeen. Jäsenyys alkaa allekirjoituspäivämäärästä seuraavan kuukauden alusta.

Määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö voi hakea kassan jäsenyyttä 3 kuukauden sisällä työsuhteen muuttuessa vakituiseksi.

Henkilö täyttää LIITTYMISLOMAKKEEN (Lomakkeet -välilehdellä Sairauskassan liittymislomake) ja allekirjoituksellaan vahvistaa näin jäsenyytensä ja valtuuttaa palkkahallinnon perimään palkastaan sairauskassan jäsenmaksun. Jäsen  toimittaa liittymislomakkeen  palkkahallintoon sairauskassan jäsenmaksuperintää varten ja toisen kappaleen Rautpohjan sairauskassaan tiedoksi jäseneksi liittymisestä ja jäsenrekisteriöintiä varten.
Henkilöllä ei ole oikeutta liittyä myöhemmin sairauskassan jäseneksi!

UUDELLA JÄSENELLÄ  on 1 vuoden karenssi koskien silmälasihankintoja.

Jäsenyys päättyy työsuhteen päättyessä tai jos sairauspäivärahojen enimmäisaika (ns.300pv) täyttyy ja et ole palannut töihin.


Lomautuksen aikana ei kassan lisäetuuksiin ole oikeutta.

Jos yli viikon kestävä vuosiloma keskeyttää lomautuksen ja työnantaja perii vuosilomasta/lomarahasta jäsenmaksun, henkilö on oikeutettu kassan lisäetuuksiin vuosiloman aikana, Jäsenen täytyy tällöin ilmoittaa kassaan vuosiloman ajankohta.
Toivomme jäseniltä huomiota tähän välttääksemme etuisuuksien takaisinperinnät. 

Sairauskassan jäsenyys säilyy ennallaan, mutta jos lomautus on pitkäaikainen tai toistaiseksi, henkilö siirretään Kelan vastuulle. Työhön palatessa Rautpohjan sairauskassan jäsenyys jatkuu entisellään.

Virheiden ja liikamaksujen perinnän välttämiseksi pyyd. jäsentä itse Ilmoittamaan palveluntuottajalle (hammas-, hieronta- fysikaaliset hoidot ym) keskeneräisten hoitojaksojen laskuttamisesta ennen lomautusjaksoa.
 


EROAMINEN RAUTPOHJAN SAIRAUSKASSASTA

Kaikilla Rautpohjan sairauskassan jäsenillä on oikeus erota sairauskassasta.
Erotessaan kassasta työsuhteen päättymättä hänellä ei ole oikeutta liittyä uudelleen sairauskassan jäseneksi.
Jäsenyys päättyy allekirjoituskuukauden päättyessä.

Jäsen täyttää eroilmoituksen (Lomakkeet -välilehdellä Eroaminen sairauskassasta -lomake). Lomake palautetaan sairauskassaan ja toinen kappale palkkahallintoon.


LISÄETUUKSIA EI MYÖNNETÄ

SAIRAUSKASSAN JÄSENENÄ SINUN TULEE ILMOITTAA sairauskassaan muuttuvat henkilö-, osoite-ja työsuhdetietosi. Myös korvausten maksua varten oikeat pankkiyhteystietosi ovat tärkeät. Jos olet lähdössä pitempiaikaiselle ulkomaankomennukselle (esim. expatriaatit) ilmoita ulkomaille muutostasi sairauskassaaan. Kun olet jäämässä palkattomalle vapaalle, muista ilmoittaa vapaan ajankohta, koska silloin jäsenellä ei ole oikeutta sairauskassan maksamiin lisäetuuksiin.

LISÄETUUKSIA EI MAKSETA palkattomien vapaiden aikana:

  • vuorotteluvapaa
  • hoitovapaa
  • opintovapaa
  • muu palkaton vapaa (esim. oma loma)
  • lomautus
  • varusmiespalvelus