Vakuutussuhde

VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu on 1,3 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 20 e/kk ja enintään 45 e/kk. Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja -rahasta ei vakuutusmaksua peritä.

VAKUUTUSSUHDE

Vakituiseen  tai yli 3 kk kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö (- EI KESÄTYÖNTEKIJÄT, DIPLOMITYÖNTEKIJÄT, HARJOITTELIJAT ALLE 3 KK) voi 3 kuukauden sisällä liittyä Rautpohjan sairauskassan vakuutetuksi täyttämällä liittymislomakkeen.  Vakuutussuhde alkaa allekirjoituspäivämäärästä seuraavan kuukauden alusta.

Määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö voi hakea kassan vakuutussuhdetta 3 kuukauden sisällä työsuhteen muuttuessa vakituiseksi.

Henkilö täyttää LIITTYMISLOMAKKEEN (Lomakkeet -välilehdellä Sairauskassan liittymislomake) ja allekirjoituksellaan vahvistaa näin vakuutussuhteensa ja valtuuttaa palkkahallinnon perimään palkastaan sairauskassan vakuutusmaksun. Vakuutettu  toimittaa liittymislomakkeen  palkkahallintoon sairauskassanvakuutusmaksuperintää varten ja toisen kappaleen Rautpohjan sairauskassaan tiedoksi vakuutetuksi liittymisestä ja vakuutusrekisteriöintiä varten.
Henkilöllä ei ole oikeutta liittyä myöhemmin sairauskassaan!

UUDELLA  VAKUUTETULLA on 1 vuoden karenssi koskien silmälasihankintoja.

Vakuutussuhde päättyy työsuhteen päättyessä tai jos sairauspäivärahojen enimmäisaika (ns.300pv) täyttyy ja et ole palannut töihin.


Lomautuksen aikana ei kassan lisäetuuksiin ole oikeutta.

Jos yli viikon kestävä vuosiloma keskeyttää lomautuksen ja työnantaja perii vuosilomasta/lomarahasta jäsenmaksun, henkilö on oikeutettu kassan lisäetuuksiin vuosiloman aikana, Vakuutetun täytyy tällöin ilmoittaa kassaan vuosiloman ajankohta.
Toivomme vakuutetuilta huomiota tähän välttääksemme etuisuuksien takaisinperinnät. 

Sairauskassan vakuutussuhde säilyy ennallaan, mutta jos lomautus on pitkäaikainen tai toistaiseksi, henkilö siirretään Kelan vastuulle. Työhön palatessa Rautpohjan sairauskassan vakuutussuhde jatkuu entisellään.

Virheiden ja liikamaksujen perinnän välttämiseksi pyyd.vakuutettua itse Ilmoittamaan palveluntuottajalle (hammas-, hieronta- fysikaaliset hoidot ym) keskeneräisten hoitojaksojen laskuttamisesta ennen lomautusjaksoa.
 


EROAMINEN RAUTPOHJAN SAIRAUSKASSASTA

Kaikilla Rautpohjan sairauskassan vakuutetuilla on oikeus erota sairauskassasta.
Erotessaan kassasta työsuhteen päättymättä hänellä ei ole oikeutta liittyä uudelleen sairauskassan vakuutetuksi.
Vakuutussuhde päättyy allekirjoituskuukauden päättyessä.

Vakuutettu täyttää eroilmoituksen (Lomakkeet -välilehdellä Eroaminen sairauskassasta -lomake). Lomake palautetaan sairauskassaan ja toinen kappale palkkahallintoon.


LISÄETUUKSIA EI MYÖNNETÄ

SAIRAUSKASSAN VAKUUTETTUNA SINUN TULEE ILMOITTAA sairauskassaan muuttuvat henkilö-, osoite-ja työsuhdetietosi. Myös korvausten maksua varten oikeat pankkiyhteystietosi ovat tärkeät. Jos olet lähdössä pitempiaikaiselle ulkomaankomennukselle (esim. expatriaatit) ilmoita ulkomaille muutostasi sairauskassaaan. Kun olet jäämässä palkattomalle vapaalle, muista ilmoittaa vapaan ajankohta, koska silloin vakuutetulla ei ole oikeutta sairauskassan maksamiin lisäetuuksiin.

LISÄETUUKSIA EI MAKSETA palkattomien vapaiden aikana:

  • vuorotteluvapaa
  • hoitovapaa
  • opintovapaa
  • muu palkaton vapaa (esim. oma loma)
  • lomautus
  • varusmiespalvelus